۱۳۸۴ مرداد ۷, جمعه

خدمات شرکت در مورد اخذ پذیرش و ویزا


1.مشاوره در مورد شرایط زندگی و دانشگاه های معتبر و مورد تایید وزارت علوم کشور مربوطه.
2. انتخاب دانشگاهي که دانشجو با توجه به معدل، ريزنمرات، رزومه کاري و تحصيلي، نمره امتحان زبان بيشترين شانس پذيرش را داشته باشد .
3. کمک به تهيه مدارک به منظور اقدام پذيرش در دانشگاهها به استانداردترين نحو ممکن و با فرمت مطلوب دانشگاه از طريق در اختيار گذاشتن نمونه هاي آماده، نمونه هاي موفق و توضيح نحوه نگارش به فارسي مدارک (مدارک رشته مرتبط با رشته دانشجو )
شامل : رزومه تحصيلي و کاري توصيه نامه هاي تحصيلي و کاري پرپوزال ( طرح پيشنهادي تز ) مرامنامه ( انگيزه نامه )
4. ويرايش مدارک فوق در صورت وجود داشتن ايراد.
5. فرستادن مدارک براي نماينده داخل کشور مربوطه و بررسي مدارک و تکميل فرم پذيرش تحصيلي توسط نماينده، مکاتبات و پيگيري هاي پرونده بنا به تجربه نماينده و کارشناسان شرکت .
6. پس از اخذ پذيرش از دانشگاه، کارشناس ويزا جداگانه متقاضي را در دريافت ويزاي تحصيلي راهنمايي مي کند و شرکت اخذ ويزا را به عهده مي گيرد که خدمات ويزا شامل : مشاوره در زمينه اخذ ويزاي تحصيلي مشاوره در زمينه تهيه هر چه بهتر مدارک ويزاتکميل فرم ويزا توسط کارشناس ويزا که بر اساس تجربه کارشناس مناسبترين جوابها و گزينه ها انتخاب مي شوداخذ نوبت سفارت به منظور تهيه مدارک تحويل مدارک به سفارت در نهايت اخذ ويزاي تحصيلي
7. خدمات کشور مقصد شامل : استقبال در فرودگاه کمک در انتقال به شهری دیگرراهنمايي در مورد ثبت نام در دانشگاه رزرو هتل تهيه سيم کارت تهيه کد ملي افتتاح حساب بانکي و ...

هیچ نظری موجود نیست: